Cô giáo như mẹ hiền

 • Bùi Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01202608401
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
 • Bùi Nữ Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01683431052
  • Email:
   buinutramy@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phụng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0973415467
  • Email:
   nguyenthiphung2210@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Bùi nữ Trà My
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSPMN
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Trần Thị Ly Na
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0973904954
  • Email:
   tranlina85@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lê Thị Kiều Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0974618631
  • Email:
   kieuloanmnhqb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Nguyễn Thị Phương Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0935660729
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Huỳnh Thị Bích Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01647065641
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cấp dưỡng

 • Trịnh Phan Thị Nữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Cấp dưỡng
  • Điện thoại:
   01685833581
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Cấp dưỡng

 • Nguyễn Thị Lợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   01668354015
  • Email:
   hqbac.mn.pgdphuhoa@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Phan Thị Trúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01669438585
  • Email:
   phanthitrucpy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên

 • Lê Thị Kim Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   CĐSP
  • Điện thoại:
   0985747710
  • Email:
   kimchigiaovien@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên