Trường có tổng số 6 điểm trường (01 điểm chính, 5 điểm lẻ) nằm rải rác ở địa bàn dân cư, thuận tiện cho trẻ đến trường. Có 13 phòng học trong đó mượn thôn để học 01 phòng (5 phòng học kiên cố, 8 phòng bán kiên cố), 4 phòng làm việc (Phòng HT, PHT, Y tế,  phòng đa chức năng), nhà bếp, phòng ăn, nhà xe, nhà kho.